Anasayfa / Eğitim Programı

Eğitim Programı


Çocukların öğrenecekleri yeni bilgiler ,kazanacakları beceriler, hedef davranışlar olarak önceden belirlenmiş olan aylık programlarla desteklenir ve bu programda belirlenen beceri, davranışlar ve etkinliklerle günlük programları oluşturulur ve günlük programlarımız haftalık programa dönüştürülerek her Cuma günü aileye gönderilmekte böylelikle velilerimiz çocuklarının eğitim sürecini günü gününe takip edebilmektedir.

Eğitimde Reggio Emilia Eğitim Modeli ve Proje Tabanlı Öğrenme modeli kullanılmıştır.

Reggio Emilia Eğitim Modeli

Çocuk eğitiminde amaç çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır.

Proje Tabanlı Öğrenme bir senaryo içinde gerçek problemlerin çözümüne yönelik, ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama ve uzlaşma gibi aktiviteler yapar. Bu, hem bireysel etkinliğe, hem de küçük gruplar içinde ekip çalışmasına olanak veren bir süreçtir.

Bu model, okulumuzda uygulanmakta olan High/Scope Eğitim Programının da özellikleri olan aktif katılım, üst düzey bilişsel aktiviteler, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte el alması nedeniyle tercih ettiğimiz bir modeldir.

High/Scope Eğitim Sistemi

Her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı, düzenlenmiş öğrenme ortamı ve günlük program, olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, temel unsurlarıdır

High/Scope Eğitim Sistemi’nin içeriğinde çocukların çok yönlü (Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel) gelişimlerini tanımlayan ifade dizileri olarak açıklayabileceğimiz temel deneyimler yer alır.

High/Scope Eğitimi almış olan kişiler gerek okul yılları boyunca, gerekse yetişkin yaşamlarında aynı yaşlarda iken iki farklı programa katılmış olan kişilerden sosyal ve akademik alanda daha başarılı olmuşlardır.

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli

• Örnek durum, problem, senaryo

• Öğrenci merkezli

• Küçük grupla birlikte öğrenme

1. Öğrenme Senaryosu

Burada konuyla ilgili en ön...

2. Senaryonun Okunması

Senaryo okunur....

3. Grup çalışmaları

Burada önemli olan öğren...

4. Sunu

Öğrenciler projelerini sunarlar. İle...