Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda


 • ÖZEL MİRA ÇOCUK KLUBÜ Milli Eğitim bakanlıgına bağlı Keçiören Etlik Ayvalı Semtlerinde ANAOKULU ve KREŞ olarak hizmet vermektedir. Eğitim Kadrosu güçlü bir kurumdur. Çocuğunuzun güvenli ve tecrübeli aile sıcaklığında eğitim kadrosuna teslim ediyorsunuz.

 • Çocuğunuz Mira da eğitime bir yıldız olarak başlasın. Güçlü öğretmen kadrosu ile çocuğunuzu keşif ediyoruz. Onları ilgi duydukları alanlarda geliştiriyoruz. Her çocuğun gelişiminde güvenli temiz bir ortam oluşturup onların geleceğine yön veriyoruz. Aile ortamından yeni ayrılan miniklerin zorluk cekmemeleri için disiplinli ve sıcak aile ortamından uzak olmayan sınıflar kuruyoruz. Sadece eğitim odaklı değil kişisel gelişimi ve duygusal gelişimi içinde uğraş veriyoruz. Aile ve arkadaş ortamında paylaşmayı saygıyı ve sevgiyi onlara ögretmeyi ilke ediniyoruz. İlerde topluma yararlı bireyler olmalarını kendimize görev ediniyoruz.

 • Eğitim de onları zorlayarak degil CESARETLİ başarılı ve kendilerinde ÖZGÜVEN oluşturarak yetiştiriyoruz. Eğtime başladıklarında ögrendikçe ,anladıkça ,başardıkça egitime ilgili bireyler olarak büyümelerinde yardımcı oluyoruz.

 • Bügünün çocukları yarının parlayan YILDIZLARI ! ! !

  Eğitim Öğretim Felsefemiz


 • Sevgi ve hoşgörüyü temel alan kurumumuz uzman ve güvenilir kadrosu ile araştırmacı, sorgulayıcı bir zihne sahip, bağımsız düşünebilen , çözüm odaklı , yaratıcı , üretken , toplumsal değerleri tanıyan ve koruyan sevgi ve dostluk erdemine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 • İlkelerimiz


 • Çocuklara yetişkinlerin küçük bir kopyası gibi değil ,kendine özgü gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları olan bir birey olarak yaklaşır.

 • Çocukların, öncelikli olarak kendilerini ve başkalarını tanımaları , anlamaları ve farklı yollarla ( beden dili , sözcükler ,hareketler ,çizim…) duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar.

 • Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ve daha sonra eğitim programları dahilinde karşılanmasını benimser.

 • Çocukların yaş, gelişimsel özellikleri ,cinsiyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak eğitimde özgüven-özsaygı-yeterlilik duygularını kazandırır ve gelişmesini sağlar.

 • Çocukların yalnızca bir değil tüm gelişim alanlarının (motor ,dil ,bilişsel ,sosyal-duygusal , kişisel ,öz bakım ,yaratıcılık ) desteklenmesi için çaba sarf eder.

 • Çocuklara ırk ,dil ,din , sosyal statü ayrımı yapmaksızın insana insan olduğu için değer verme olgusuyla yaklaşır.

 • Hedeflerimiz


 • Çocukların duygusal ,sosyal ,psiko-motor ,bilişsel ,öz bakım ve dil gelişimlerini desteklemek ve onları temel eğitime hazırlamak.

 • Çoklu zeka ve tam öğrenme yaklaşımını temel alarak çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.

 • Çocuğun sevgi ,şefkat ,ilgi ve ihtiyaçlarını gidermesine sorulumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olmak.

 • Çocukların yaşlarına uygun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygun ortam ve materyaller bulundurmak ve oluşturmak.

 • Çocuğun problemleri ile yakından ,ilgilenerek ailesiyle kurum ve aile etkileşimi kurarak ruh sağlığına önem vermek , sevgi dolu bir ortamda güven içinde büyümesine yardımcı olmak.

 • Özellikle önce güvenlik olmak üzere uygun bakım (temizlik ,beslenme…) koşulları altında gelişmelerine yardımcı olmak.

 • Çocukların gelişim alanlarını desteklemek için yeterli sayıda ,çeşitte ve uygunlukta uyarıcı materyal sağlamak ( sesli ,renkli ,ışıklı farklı boyutta oyuncaklar ,mobiller…)

 • Çocukların boy ve kilo takibinin yanı sıra diğer gelişim alanlarını da gözlemlemek ve değerlendirmek.

 • Çocuğun gelişimi sırasında iyi alışkanlıklar kazanmasına imkan sağlamak

 • Çevresiyle ve arkadaşlarıyla olunmlu ilişkiler kurmasını sağlamak.

 • İyi , doğru ve güzel hareketlerinde serbest olmaya , duygularını ,düşüncelerini çeşitli yollarla ve doğru bir şekilde ifade edebilmesine yardımcı olmak.

 • Kendine güven duymasını sağlamak , kendine karşı olumlu bir tavır geliştirmek , güçlü bir kişilik sahibi olmasına yardımcı olmak.

 • Çocukların kendilerini tanımaları , başkalarını tanımaları ve kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla uygun iletişim becerileri kurmalarına yardımcı olmak.

 • Çocukların yaşlarına ve yeteneklerine göre çeşitli bilgiler edinmesi kazandığı bilgi ve kabiliyetlerini toplumun yararına olacak yönde kullanabilmesini sağlamak – sosyalleşmesine yardımcı olmak.

 • Eğitim programımızın temeli olan Çoklu Zeka ve Tam Öğrenme Metodlarını en etkin şekilde uygulayabilmek.

 • Okulöncesi eğitim alanında en son ortaya çıkmış öğrenme ve öğretme yöntemlerini takip ederek programımızı güncelleştirmek.

 • Sorumluluklarının bilincinde ailesi , arkadaşları ,öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen , soran ,sorgulayan , araştıran çağın gerektirdiklerini izleyen yaratıcı düşünceyi besleyen bireyler yetiştirmektedir.